Voorjaarsevenement Uitgeest 2022

Voorjaarsevenement Gillissenvaarders

26 maart 2022 in Uitgeest (Jachthaven Zwaansmeerpolder / restaurant Havenrijk)

Thema: ‘Varen op de Waddenzee en droogvallen op het Wad’

 

De bijeenkomst werd rond 10.30 uur geopend door onze voorzitter Wout Kraaijeveld. Wout heette de ongeveer 40 deelnemers welkom en memoreerde dat na de coronaperiode de gezamenlijke activiteiten van de Gillissenvaarders weer op gang gekomen zijn; in oktober 2021 hadden we een bijeenkomst bij de KNRM in Den Helder, nu het evenement in Uitgeest en in het komende Pinksterweekend treffen de Gillissenvaarders elkaar in Hattem.  Wout had een speciaal welkom voor een paar nieuwe leden en hij wees op de Gillissen Stevenvlet Havfruen (bj 1964) van de familie Brandjes die voor de deur lag afgemeerd. Verder vroeg Wout aandacht voor de nieuwsbrieven en specifiek voor het versterken van de redactie daarvan. Ook de bestuurswisseling volgend jaar was een punt van aandacht met de vraag of leden zich willen aanmelden voor het nieuwe bestuur. Tot slot gaf Wout een toelichting op het programma van deze dag met twee presentaties over Varen op de Waddenzee.

Michiel Maters, destijds een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Gillissenvaarders, beet het spits af. Michiel is een ervaren Waddenzee vaarders en bezoekt met zijn Gillissen kotter Grote Beer regelmatig de Waddeneilanden. Met zijn goed voorbereide presentatie wilde hij vooral de Gillissenvaarders enthousiasmeren voor de Wadden, waarbij hij ook inging op eventuele belemmeringen en op de noodzakelijke voorbereidingen voordat je de Waddenzee opgaat.

In de lunchpauze liep een flink aantal Gillissenvaarders even naar de Havfruen voordat de lekkere broodjesmaaltijd genuttigd werd.

Ad Krom, secretaris van de Stichting Nautin, kreeg na de lunch het woord. Hij legde uit dat Nautin zorgt voor het bundelen en beschikbaar stellen van actuele nautische informatie voor de pleziervaart. Naast een aantal praktische wetenwaardigheden gaf Ad vooral uitleg over diverse beschikbare informatiebronnen die van belang (kunnen) zijn bij het varen op de Waddenzee. Ook gaf hij tips over droogvallen en goede locaties om droog te vallen.

De presentaties van zowel Michiel Maters als van Ad Krom waren erg interessant en informatief. Wout sloot de bijeenkomst af en bedankte de beide sprekers voor hun interessante verhaal en de aanwezigen voor hun deelname aan de bijeenkomst. Hij vestigde nogmaals de aandacht op het Gillissenevenement in Hattem tijdens het komende Pinksterweekend. Natuurlijk was er vervolgens nog tijd en ruimte om de onderlinge contacten verder te verstevigen  en/of ervaringen uit te wisselen. Het stralend mooie weer gaf aanleiding om dat op het terras van restaurant Havenrijk te doen en het geheel zorgde voor weer een zeer geslaagde bijeenkomst van de Gillissenvaarders.

 

Een paar van de in de presentaties genoemde informatiebronnen:

www.Varendoejesamen.nl

KNRM Helpt app

www.waddenhavens.nl

www.nautin.nl

QuickTide app

www.wadvaarders.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.