Gillissenvaarders weekend 2019

            UITNODIGING PINKSTERWEEKEND 2019 GILLISSENVAARDERS.

Beste Gillissenvaarders.                                                                                              Hoogblokland, maart 2019.

Na het lustrumjaar 2018 gaan we beginnen aan een nieuwe periode van 5 jaar met een nieuw bestuur.  Jan de Haan, Leslie en Wout Kraaijeveld vormen dit nieuwe bestuur. Zoals u gemerkt heeft, was de start van 2019, qua informatievoorziening richting de leden, wat moeizaam maar met hulp bevinden wij ons weer in goed vaarwater.

We hebben weer een mooie locatie gevonden en een programma bedacht, waar voor ieder wat wils in zit. Het voorjaarsevenement van de Gillissenvaarders, van vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni 2019, zal worden gehouden in Spakenburg. We zijn te gast bij WSV “De Eendracht”(www.wsvdeeendracht.nl ). Voor velen waarschijnlijk een bekende locatie. 

De jachthaven is voor een deel voor ons beschikbaar. Wel proberen we zoveel als mogelijk bij elkaar af te meren. Voor boten met een bemanning, die minder valide of moeilijk ter been is, is een beperkt aantal afmeerplaatsen gereserveerd vóór het clubhuis “Het Maatjeshuis”.  De definitieve toewijzing zal op de dag van aankomst (vrijdag 7 juni of zaterdagmorgen 8 juni) plaatsvinden door de havenmeester c.q. één der bestuursleden.

In de jachthaven wordt de jachthavenbetaalkaart ( www.jachthavenbetaalkaart.nl ) gebruikt voor toegang tot de toiletten, de douches, voor de elektra en het water. Mocht u niet in bezit zijn van zo’n kaart, dan is deze te verkrijgen bij het havenkantoor. Kosten voor de kaart zijn € 3,00. Hierna dient u deze nog wel op te waarderen.

Bent u reeds in het bezit van zo’n kaart dan kan de havenmeester deze gratis geschikt maken voor de genoemde voorzieningen van de jachthaven en, indien nodig,  opwaarderen.

Vrijdagavond starten we met een gezellige steigerborrel op het terrein/terras van de watersportvereniging vóór het clubhuis “Het Maatjeshuis”.

Zaterdagmorgen kunt u gebruiken voor een bezoek aan de gezellige weekmarkt. Bij voldoende aanmeldingen reserveren we een bezoek aan de visafslag op de Kop van de Oude Haven. Deze visafslag is gebouwd in 1923 en heeft 60 jaar dienst gedaan als afslag.

Zaterdagmiddag zullen we een vaartocht maken met een botter. Als er een beetje wind staat, kunnen we hopelijk ook nog zeilen. Per botter kunnen maximaal 12 personen mee. Zijn er meer aanmeldingen, dan zorgen we voor een botter erbij. Kosten zijn berekend o.b.v. 12 personen.                                                                                                      In verband met de Aaltjesdag op 8 juni in Harderwijk zijn er slechts een aantal botters beschikbaar en moeten wij voor 29 april doorgeven hoeveel personen van de bottervaart gebruik willen maken.                                                                    Indien u zich na deze datum opgeeft en ook mee wilt met de bottervaart loopt u de kans dat we dan helaas nee moeten zeggen.             

Zaterdagavond hebben we een diner-buffet van de plaatselijke poelier in het clubhuis “Het Maatjeshuis” van WSV “De Eendracht”.

Zondagmorgen hebben we het eindpalaver  ook weer op het terrein/terras vóór clubhuis “Het Maatjeshuis”. Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, is, i.v.m. de zondagsrust, alles gesloten, dus ook het clubhuis van de watersportvereniging. Voor de koffie tijdens het palaver vinden we gezamenlijk een oplossing b.v. door zelf wat kannen koffie/melk/suiker, enz.  mee te brengen. Voor een kleine versnapering bij de koffie zal worden gezorgd.

Havengeld

Het havengeld van € 1,35 per m1 wordt door de voorzitter opgehaald voor de vrijdag en zaterdag . Hij komt het geld innen en gelijk kennismaken en een handje schudden. 

Komt u eerder en/of gaat u later weg, dan betaalt u zelf voor de andere ligdagen.

Graag maken we  van deze gelegenheid gebruik om de mensen, die nog geen doorlopende machtiging hebben ingevuld voor de jaarlijkse bijdrage van € 15,00, uit te nodigen bijgaand formulier in te vullen en aan de secretaris terug te sturen via de mail.

Ondanks het feit dat onze voorkeur uitgaat naar automatische incasso kunt u de jaarlijkse bijdrage natuurlijk ook zelf voldoen. De jaarlijkse bijdrage van € 15,00 kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88RBRB0944017193 t.n.v. penningmeester van de Gillissenvaarders o.v.v. de scheepsnaam.

Machtigingsformulieren, voor automatische incasso van de jaarlijkse bijdrage, kunnen tijdens het Pinksterweekend bij de bestuursleden worden verkregen. U kunt het formulier ook vinden op onze website.

Middels het bijgaand formulier kunt u zich inschrijven voor het weekend. Hier staan ook alle kosten vermeld.

Mogelijke extra activiteiten.

Kijk op www.spakenburg.nl voor b.v. de Museumhaven Spakenburg, het Museum Spakenburg of de scheepstimmerwerf.

Met vriendelijke groeten

Uw Bestuur.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.