Gillissenvaarders weekend 2019

            UITNODIGING PINKSTERWEEKEND 2019
GILLISSENVAARDERS.

Beste Gillissenvaarders.                                                                                              Hoogblokland,
maart 2019.

Na het lustrumjaar 2018 gaan we beginnen aan een nieuwe
periode van 5 jaar met een nieuw bestuur. 
Jan de Haan, Leslie en Wout Kraaijeveld vormen dit nieuwe bestuur. Zoals
u gemerkt heeft, was de start van 2019, qua informatievoorziening richting de
leden, wat moeizaam maar met hulp bevinden wij ons weer in goed vaarwater.

We hebben weer een mooie locatie gevonden en een programma
bedacht, waar voor ieder wat wils in zit. Het voorjaarsevenement van de
Gillissenvaarders, van vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni 2019, zal worden
gehouden in Spakenburg. We zijn te gast bij WSV “De Eendracht”(www.wsvdeeendracht.nl ). Voor velen
waarschijnlijk een bekende locatie. 

De jachthaven is voor een deel voor ons beschikbaar. Wel
proberen we zoveel als mogelijk bij elkaar af te meren. Voor boten met een
bemanning, die minder valide of moeilijk ter been is, is een beperkt aantal afmeerplaatsen
gereserveerd vóór het clubhuis “Het Maatjeshuis”.  De definitieve toewijzing zal op de dag van
aankomst (vrijdag 7 juni of zaterdagmorgen 8 juni) plaatsvinden door de
havenmeester c.q. één der bestuursleden.

In de jachthaven
wordt de jachthavenbetaalkaart ( www.jachthavenbetaalkaart.nl
) gebruikt voor toegang tot de toiletten, de douches, voor de elektra en het
water. Mocht u niet in bezit zijn van zo’n kaart, dan is deze te verkrijgen bij
het havenkantoor. Kosten voor de kaart zijn € 3,00. Hierna dient u deze nog wel
op te waarderen.

Bent u reeds
in het bezit van zo’n kaart dan kan de havenmeester deze gratis geschikt maken
voor de genoemde voorzieningen van de jachthaven en, indien nodig,  opwaarderen.

Vrijdagavond starten we met een gezellige steigerborrel
op het terrein/terras van de watersportvereniging vóór het clubhuis “Het
Maatjeshuis”.

Zaterdagmorgen kunt u gebruiken voor een bezoek
aan de gezellige weekmarkt. Bij voldoende aanmeldingen reserveren we een bezoek
aan de visafslag op de Kop van de Oude Haven. Deze visafslag is gebouwd in 1923
en heeft 60 jaar dienst gedaan als afslag.

Zaterdagmiddag zullen we een vaartocht maken met een
botter. Als er een beetje wind staat, kunnen we hopelijk ook nog zeilen. Per
botter kunnen maximaal 12 personen mee. Zijn er meer aanmeldingen, dan zorgen we
voor een botter erbij. Kosten zijn berekend o.b.v. 12 personen.                                                                                                     
In verband met de Aaltjesdag op 8 juni in Harderwijk zijn er slechts een
aantal botters beschikbaar en moeten wij voor 29 april doorgeven hoeveel
personen van de bottervaart gebruik willen maken.                                                                   
Indien u zich na deze datum opgeeft en ook mee wilt met de bottervaart
loopt u de kans dat we dan helaas nee moeten zeggen.             

Zaterdagavond hebben we een diner-buffet van de
plaatselijke poelier in het clubhuis “Het Maatjeshuis” van WSV “De Eendracht”.

Zondagmorgen hebben we het eindpalaver  ook weer op het terrein/terras vóór clubhuis
“Het Maatjeshuis”. Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, is, i.v.m. de zondagsrust, alles gesloten, dus ook
het clubhuis van de watersportvereniging. Voor de koffie tijdens het palaver vinden
we gezamenlijk een oplossing b.v. door zelf wat kannen koffie/melk/suiker, enz.
 mee te brengen. Voor een kleine
versnapering bij de koffie zal worden gezorgd.

Havengeld

Het
havengeld van € 1,35 per m1 wordt door de voorzitter opgehaald voor de vrijdag en zaterdag . Hij komt het geld
innen en gelijk kennismaken en een handje schudden. 

Komt u eerder
en/of gaat u later weg, dan betaalt u zelf voor de andere ligdagen.

Graag maken we  van
deze gelegenheid gebruik om de mensen, die nog geen doorlopende machtiging
hebben ingevuld voor de jaarlijkse bijdrage van € 15,00, uit te nodigen
bijgaand formulier in te vullen en aan de secretaris terug te sturen via de
mail.

Ondanks het feit dat onze voorkeur uitgaat naar automatische
incasso kunt u de jaarlijkse bijdrage natuurlijk ook zelf voldoen. De jaarlijkse
bijdrage van € 15,00 kan overgemaakt worden naar rekeningnummer
NL88RBRB0944017193 t.n.v. penningmeester van de Gillissenvaarders o.v.v. de
scheepsnaam.

Machtigingsformulieren, voor automatische incasso van de
jaarlijkse bijdrage, kunnen tijdens het Pinksterweekend bij de bestuursleden
worden verkregen. U kunt het formulier ook vinden op onze website.

Middels het bijgaand formulier kunt u zich inschrijven voor het
weekend. Hier staan ook alle kosten vermeld.

Mogelijke extra activiteiten.

Kijk op www.spakenburg.nl voor b.v. de Museumhaven Spakenburg, het Museum Spakenburg of de scheepstimmerwerf.

Met vriendelijke groeten

Uw Bestuur.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.