De Stichting

Stichting Gillissenvaarders

Doelstelling

De doestelling van de stichting is in de oprichtingsakte als volgt omschreven:

“Het conserveren van en zorgdragen voor –in de breedste zin van het woord- het architectonisch erfgoed van jachtontwerper Theo Gillissen, het behouden van de vele ontwerpen als historische documenten, alsmede het bevorderen van faciliteren van activiteiten en onderling contact van en voor eigenaren van boten, ontworpen door Theo Gillissen.”

 

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten die uit deze doelstelling voortvloeien zijn:

– Het in stand houden van een archief met het architectonisch erfgoed van Theo Gillissen.

– Het organiseren van bijeenkomsten voor Gillissenvaarders; uitgangspunt daarbij is dat jaarlijks in het Pinksterweekend een ‘natte’ bijeenkomst georganiseerd wordt er jaarlijks in de winterperiode een ‘droge’ bijeenkomst.

– Het in stand houden en onderhouden van de website www.gillissenvaarders.nl; zowel ter ondersteuning van de archieffunctie als ter bevordering van een brede communicatie.

– Het uitgeven van Nieuwsbrieven ‘van en voor Gillissenvaarders’ ten behoeve van het bevorderen van onderlinge contacten van Gillissenvaarders; uitgangspunt is dat jaarlijks 3 nieuwsbrieven aan de leden gemaild worden.

 

Ontstaan van de GILLISSENVAARDERS

Michiel Maters, eigenaar van de Gillissen kotter ‘Grote Beer’, heeft een paar keer persoonlijk contact gehad met Jachtontwerper Theo Gillissen. Nadat deze overleden was heeft Michiel in 2003 het initiatief genomen voor het oprichten van de ‘Gillissenvaarders’. Een eerste bijeenkomst van Gillissenvaarders was  op 5 juni 2004.

 

Stichting

De Stichting Gillissenvaarders is opgericht in april 2015 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 63140837.

De Stichting beoogt enige structuur te geven aan onze club van bootbezitters zonder dat de aard van de bijeenkomsten en andere activiteiten daardoor zal veranderen ten opzichte van de oorspronkelijke bedoeling.

Deze Stichtingsstructuur is gewenst in verband met het scheiden van persoonlijk bezit en geldstromen ten opzichte van die van de stichting. De rechtspersoon heeft een eigen kas waaruit kosten worden betaald. Ook zijn niet de bestuursleden eigenaar van goederen en middelen maar de Stichting, ook bij vernieuwing van bestuur.

Alle activiteiten van Stichtingsbestuurders zijn geheel vrijwillig en onbezoldigd. Alle bij de Stichting geregistreerde eigenaren van Gillissenschepen worden betrokken bij de activiteiten.

 

Lid worden van de Gillissenvaarders

Eigenaren van door Theo Gillissen ontworpen schepen kunnen participant worden van de Stichting Gillissenvaarders (‘lid’) voor een bedrag van € 15,00 per jaar. Het inschrijfformulier staat op deze website onder de knop ‘Formulieren’.

Leden kunnen op hun schip het Gillissenvlaggetje voeren, dat besteld kan worden bij de secretaris van de stichting.

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.