Najaarsevenement 2021 Gillissenvaarders

 Beste Gillissenvaarders,

Januari 2020 is de laatste keer, dat we elkaar ontmoet hebben. De corona-maatregelen hebben ons allen parten gespeeld en hebben er voor gezorgd, dat het bestuur niets kon organiseren voor u, als participant van de Stichting Gillissenvaarders.

Echter nu de besmettingen geleidelijk teruglopen en het aantal vaccinaties stijgt, heeft bestuur in samenwerking met het Redingsmuseum, een najaarsevenement georganiseerd in Den Helder. Dit echter onder de strikte voorwaarden, dat de coronamaatregelen niet strenger worden dan nu het geval is en dat het voor een ieder veilig kan. Gezien de gemiddelde leeftijdscohort van de Gillissenvaarders hoopt het bestuur, dat u zich heeft laten vaccineren.

Wat gaan we doen? Op zaterdag 9 oktober 2021 gaan we naar het Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers, Willemsoord 60G, 1781 AS Den Helder (www.reddingsmuseum.nl).

We krijgen daar, onder begeleiding van een gids, een rondleiding door het museum, een lezing  van en over het KNRM, u kunt een audiotour maken over het Willemsoord en we gebruiken de lunch in restaurant “Stoom”  (www.restaurantstoom.nl), welke is gelegen naast het museum. De rondleiding en de lezing zijn gemaximeerd qua aantal personen, daarom is het maximale aantal deelnemers gesteld op 60. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Programma:

Om 10 uur verzamelen we in het restaurant van het museum, doen daar koffie met gebak en vervolgens worden we in 2 tot 3 groepen opgedeeld en starten we rond 10.30 met de rondleiding, lezing en (eventueel) de audiotour. Deze onderdelen duren elk ongeveer 1  ½ uur, zodat we rond 12 uur aan de lunch kunnen beginnen. We hebben een uur voor de lunch gereserveerd, zodat we om 1 uur weer kunnen beginnen met een nieuwe ronde. Rond 14.30 uur zullen we het bezoek afronden en voor de liefhebber kunnen we daarna nog een glaasje drinken in restaurant “Stoom”.

De kosten voor deze dag bedragen € 25,00 per persoon, dit is all-in, dus entree, koffie, rondleiding, lezing en audiotour. Mocht u interesse hebben, dan gaarne het bedrag maal het aantal personen overmaken naar rekeningnummer NL88RBRB0944017193 t.n.v. penningmeester van de Gillissenvaarders o.v.v. Den Helder.

De sluitingsdatum om in te schrijven is woensdag 15 september 2021.

  • Als er meer aanmeldingen zijn dan 60, zullen we een aantal mensen moeten teleurstellen en zal het gestorte bedrag worden teruggestort.
  • Parkeergelegenheid is ruim voldoende aanwezig op parkeerterrein Willemsoord Zuid.
  • Het museum en het restaurant zijn toegankelijk voor minder validen.
  • Sinds 3 juli j.l. heeft het museum een geheel vernieuwde expositie n.l. “Gezonken Reddingen”.

We zien jullie graag in goede gezondheid deelnemen aan deze dag.

Met vriendelijke groet,

Leslie en Wout Kraaijeveld +31(0)644266257

Jan de Haan +31(0)622765665

 

LET OP, LET OP!!!!!: Bij de lunch wordt, koffie, melk, thee en jus d’orange geschonken. Andere dranken zijn voor eigen rekening. Ook de dranken in het restaurant aan het eind van de middag zijn voor eigen rekening.

De entree van € 7,50 voor het museum is voor de KNRM-donateurs en museumjaarkaarthouders gratis, echter alleen voor de kaarthouder. U moet dan € 17,50 overmaken i.p.v. € 25,00. Vermeld dit echter wel bij de overschrijving. U dient uiteraard wel uw donateurspas en/of museumjaarkaart mee te nemen en te laten zien. Is uw partner ook donateur en/of museumjaarkaarthouder dan geldt dit uiteraard ook voor haar of hem.

Het deelnemen aan genoemde activiteit van de Stichting Gillissenvaarders geschiedt geheel op eigen risico. De Stichting Gillissenvaarders, noch het bestuur, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade c.q. letsel, welke direct of indirect voortvloeien uit deelname aan deze activiteit c.q. evenement.        

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.