Winterevenement 2019-2020

                                          Hoogblokland, 31 oktober 2019.

Beste Gillissenvaarders,

Het is weer tijd voor een bijeenkomst/evenement. Tot dit jaar hadden we een najaarsevenement, maar deze keer, door een vakantie van de mede-organisatoren naar onze wereldtegenvoeters, wordt het een winterevenement en wel op zaterdag 25 januari 2020 in Hellevoetsluis.

Het programma is als volgt:

  • Op zaterdag 25 januari 2020 om 10.00 uur starten we in het restaurant De Ruyterhuis, Oostzanddijk 24, 3221 Al Hellevoetsluis (www.deruyterhuis.nl) met koffie en iets erbij.
  • Daarna gaan we om 10.45 uur te voet, ongeveer 5 á 7 minuten wandelen, naar het Ramtorenschip Buffel (www.debuffel.nl) aan de Koningskade 2, alwaar we een rondleiding door dit schip zullen krijgen van iets meer dan anderhalf uur onder leiding van een gids.  Elke groep zal bestaan uit ongeveer 10 tot 12 personen.
  • Om ongeveer 12.45 uur wandelen we weer terug naar restaurant De Ruyterhuis, alwaar we

de lunch zullen gebruiken. Na de lunch, rond 14.00 uur, kan eenieder nog naborrelen of anders huiswaarts keren.

Parkeren is mogelijk bij het Brandweermuseum aan de Industriehaven (dit is echter beperkt) en/of achter c.q. naast het Gemeentehuis aan het Gallasplein en Schoolplein.

Voor mensen, die moeilijk ter been zijn, is er één parkeerplaats vóór het restaurant. De Buffel is, gezien de steile en smalle trapjes, beperkt toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn. Zij kunnen wel een deel van het schip bekijken en mogelijk met wat hulp ook andere dekken van het schip bekijken.

De kosten voor het gehele programma, inclusief de lunch met soep, kroket en belegde broodjes, alsmede koffie, thee, (karne)melk en/of sinaasappelsap, bedragen € 30,– per deelnemende persoon. Wilt u tijdens de lunch andere drankjes nuttigen c.q. naborrelen, dan zijn deze kosten voor eigen rekening.

Mocht u interesse hebben aan dit evenement deel te nemen, dan verzoeken wij u vóór 1 januari 2020 een bevestigingsmail met naam en bootnaam, alsmede met hoeveel personen u wenst te komen, te sturen naar info@gillissenvaarders.nl. Tevens verzoeken wij u het bedrag van € 30,00 per deelnemende persoon vóór 1 januari 2020 over te maken op rekening NL88RBRB0944017193 o.v.v. winterevenement Hellevoetsluis.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen via genoemd emailadres of via één van onderstaande telefoonnummers.

Als bestuur hopen we op een goede opkomst en zien uw aanmelding graag tegemoet.

Namens het bestuur,

Wout en Leslie Kraaijeveld (M: 0644266257)

Jan de Haan (M: 0622765665)

P.S. Het bestuur is inmiddels ook bezig met de voorbereidingen voor het Pinksterevenement 2020 van 29 mei t/m 31 mei. Vooralsnog proberen we dit te realiseren in het oosten van het Land. Voor het Pinksterevenement 2021 heeft een lid ook al een idee geopperd, waar wij serieus naar kijken en dit is in het westen van het land.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.